Go to Top

Rekomendacje

Drożej za śmieci w Olsztynie

Radni miasta Olsztyn przegłosowali podwyżkę cen śmieci, zarówno tych segregowanych, jak i niesegregowanych. Ceny wzrosną aż o 80 procent, a opłata ma zacząć obowiązywać od kwietnia. I tak – opłata za śmieci segregowane od 1 kwietnia 2019 roku miałaby wynieść 18 zł (obecnie to 9,80 zł), a za niesegregowane – 36 zł (obecnie 14,41 zł). Miasto argumentuje, że mieszkańcy produkują obecnie o 20 procent więcej śmieci, niż pięć lat temu.  Argumentem przytaczanym za podwyżką przez władze miasta jest też niższa, niż deklarowana, ilość segregowanych odpadów, a to pociąga za sobą wyższe koszty związane z ich selekcją.
– Obowiązujące dotychczas stawki nie pokrywają kosztów odbioru odpadów. Tym bardziej, że nie były zmieniane od momentu wprowadzenia reformy w gospodarce odpadami, czyli od połowy 2013 roku – argumentuje olsztyński ratusz na swojej stronie internetowej.
Na nowe stawki wpływa też wyższa tzw. opłata marszałkowska, ustalana przez ministra środowiska, z kwoty 24,15 zł w roku 2017 do kwoty 170 zł obecnie.
Olsztyńscy radni chcą spotkać się z z prezydentem miasta, by wyjaśnił im składowe nowej ceny. (km)