Go to Top

Rekomendacje

Elektrownia fotowoltaiczna w Płocku

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku wybuduje na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach elektrownię fotowoltaiczną o mocy 1 MW wraz z wiatrakiem o mocy 15-20 KW. Całkowita wartość projektu to 6,4 mln zł, z czego 1,4 mln zł to dofinansowanie z funduszy regionalnych. Zaplanowano montaż ponad 3,5 tys. sztuk paneli fotowoltaicznych, które zasilą zakład produkcyjny w energię elektryczną. Środki przeznaczone zostaną również na montaż turbiny wiatrowej z pionową osią obrotu i włączenie nowej instalacji do sieci energetycznej.
Inwestycja pozwoli na pokrycie rocznego zapotrzebowania na energię w całości ze źródeł odnawialnych.

Produkcja energii na potrzeby własne i sprzedaż nadwyżki przyczyni się do wygenerowania oszczędności w działalności zakładu. Projekt będzie miał również pozytywny skutek dla środowiska, dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza. Skorzystają na tym zwłaszcza mieszkańcy gminy Stara Biała, w której zlokalizowany jest zakład.
Maksymalna moc przerobowa Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach to 60 tys. ton rocznie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 5 tys. ton odpadów zielonych i innych bioodpadów, 3 tys. ton odpadów wielkogabarytowych oraz 5 tys. odpadów surowcowych selektywnie zbieranych.