Go to Top

Rekomendacje

Zgoda na przekop przez Mierzeję Wiślaną

Dyrektor RZGW Wody Polskie w Gdańsku wydał pozwolenie wodnoprawne na wykonanie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. To jeden z dokumentów, które musi uzyskać inwestor, by rozpocząć budowę nowej drogi wodnej między Zalewem Wiślanym a Zatoką Gdańską.
O wydaniu decyzji kończącej postępowanie – wszczęte na wniosek Urzędu Morskiego w Gdyni – o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” – poinformował rzecznik prasowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku Bogusław Pinkiewicz.

Wyjaśnił, że w decyzji udzielono inwestorowi pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Jak przypomniał, pozwolenie wodnoprawne jest dokumentem niezbędnym dla uzyskania przez inwestora zgody na rozpoczęcie prac, którą wydaje wojewoda. (km)