Go to Top

Rekomendacje

Przebudowa promenady w Świnoujściu

Modernizacja świnoujskiej Promenady Zdrowia obejmuje kilometrowy odcinek pomiędzy ulicami Małachowskiego i Powstańców Śląskich. Przebudowa będzie prowadzona etapowo, a całość ma zostać ukończona do końca czerwca 2019 roku.
Prace rozpoczęły się od montażu zbiorników na wodę deszczową, w których po wkopaniu będzie gromadzona woda służąca do podlewania roślin na promenadzie. Atrakcją promenady będą niewątpliwie tężnie, oryginalny wodny zegar słoneczny oraz świetlne ringi, zacieniacze i topiary nazywane inaczej rzeźbami z roślin.

Powstaną też nowe przejścia na plażę, tzw. sięgacze, których dodatkową funkcją będzie połączenie zabytkowej promenady z nową Promenadą Zdrowia.
Przebudowa promenady ma zamknąć się kwotą 18,1 mln złotych, w tym 7,2 mln złotych to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oś priorytetowa „Naturalne otoczenie człowieka”. Natomiast budowa sięgaczy plażowych - wejść na plażę będzie kosztowała 5,6 mln złotych.