Go to Top

Rekomendacje

Advertisement

Trwa bezkarne spalanie śmieci

Z raportu opublikowanego przez Polski Alarm Smogowy (PAS) wynika, że choć w Polsce od blisko dwudziestu lat obowiązuje zakaz spalania śmieci, to aż w 80 procentach gmin nadal można bezkarnie palić śmieciami. Wszystko za sprawą braku skutecznego systemu kontroli palenisk i kotłów w domach. PAS zbadał jak często kontrolowane są domowe piece i kotły w 106 gminach z czterech województw: łódzkiego, małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego. Okazuje się, że największy problem z kontrolą palenisk domowych i egzekucją przepisów jest w gminach, gdzie nie działa straż miejska.

Są to głównie gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie. W 2017 roku w 58 gminach ze strażą miejską przeprowadzono ok. 44 tys. kontroli palenisk domowych. Z kolei w gminach, gdzie takich służb nie ma, takich kontroli było zaledwie 650. Konsekwencją mniejszej liczby kontroli jest również mniej wystawianych mandatów za palenie śmieciami. Straż miejska/gminna może nałożyć mandat do 500 zł.