Go to Top

Rekomendacje

Powstaje nowe Prawo zamówień publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk zapowiedziała w Koszalinie, że trwają prace nad nowym Prawem zamówień publicznych. Zapewniła, że jeszcze w czerwcu projekt zmian trafi do konsultacji z przedsiębiorcami.
Prezes UZP powiedziała, że znowelizowane w 2016 roku Prawa zamówień publicznych dało już pewne ułatwienia przedsiębiorcom. Natomiast tworzona koncepcja nowego prawa, ma jeszcze bardziej ułatwić im funkcjonowanie, szczególnie w kwestii odformalizowania procedury udzielania zamówień publicznych, tak skomplikowanej przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwieniem ma być też elektronizacja zamówień publicznych.

Prezes UZP dodała, że od dwóch lat po raz pierwszy widoczna jest chęć wykorzystania zamówień publicznych właśnie dla budowania gospodarki kraju.
Informacje zostały podane podczas spotkania z cyklu 60 takich zebrań, odbywających się w miastach wojewódzkich pod wspólnym hasłem „Prawo do przedsiębiorczości - małe firmy, wielkie zmiany".  Gromadzą one przedsiębiorców i urzędników, dla których MPiT wspólnie z PARP organizują w miastach wojewódzkich i powiatowych w całej Polsce na temat zmian wynikających z reformy prawa gospodarczego, w tym Konstytucji Biznesu.