Go to Top

Rekomendacje

Rekordowe targi IFAT

Ponad 141.000 zwiedzających z ponad 160 krajów odwiedziło tereny wystawowe targów IFAT 2018. W monachijskim kompleksie wystawienniczym mogli się zapoznać z ekspozycją – również rekordową – 3.305 wystawców prezentujących produkty firm z 58 krajów. Wśród nich znalazła się także znaczna, bo licząca 40 firm, reprezentacja przedsiębiorstw z Polski. Jeśli chodzi o odwiedzających, to najwięcej gości przybyło do Monachium z Japonii, Rosji, Australii, Chin i Słowenii.

IFAT prezentuje technologie przyszłości dla czystego środowiska; w związku z tym prowadzi żywszą debatę publiczną niż kiedykolwiek wcześniej. Znalazło to odzwierciedlenie w wizytach międzynarodowych polityków, licznych delegacji z całego świata oraz ekspertów, którzy przyjechali, aby dzielić się pomysłami, doświadczeniami i wiedzą – powiedział Stefan Rummel, dyrektor zarządzający Messe München.
To przede wszystkim wzrost świadomości konsumentów i ich potrzeba zrównoważonego rozwoju powodują, że przemysł się rozwija. – Musimy bardziej efektywnie wykorzystywać zasoby i bardziej efektywnie recyklingować tworzywa sztuczne i inne materiały, a także unikać wyrzucania takich odpadów, aby nie obciążać środowiska naturalnego -  niemiecka federalna minister środowiska Svenja Schulze wyraziła opinię wielu osób z całego świata. Tu właśnie kluczową rolę odgrywają technologie – IFAT prezentuje  inteligentne i innowacyjne technologie ochrony środowiska, dzięki którym udaje się już rozwiązać wiele problemów ekologicznych.

Foto: Messe München