Go to Top

Rekomendacje

Budowa kompostowni w Gdańsku

Ruszają prace budowlane związane z powstaniem hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach. Kompostownia powstanie na dawnym placu dojrzewania, ale w przeciwieństwie do niego nie będzie generować uciążliwego odoru.

Budowa kompostowni pochłonie 45 mln zł, a zakończenie inwestycji przewidziano na początek 2019 roku. Kompostownia budowana jest na dawnym placu dojrzewania o powierzchni 20 000 metrów kwadratowych, na którym wcześniej mieściło się 7 tys. ton kompostu. W czerwcu zeszłego roku ostatecznie zaprzestano na nim składowania, a sam kompost jest wywożony do innych zakładów. Zakład ponosi jednak z tego powodu niebagatelne koszty - do tej pory około 10 mln zł.
Nowa kompostownia ma przetwarzać około 40 000 ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Obiekt będzie składał się z hali przyjęcia odpadów, 16 żelbetowych komór, hali dojrzewania kompostu oraz systemu biofiltrów oczyszczających powietrze, które wydobywa się z instalacji.
Projektanci kompostowni postawili na rozwiązania, które pozwolą na zamknięcie procesów w hali, co z kolei przełoży się na minimalizację uciążliwości zapachowych.
W tym celu cały proces kompostowania jest zhermetyzowany, oparty o intensywne napowietrzanie komór z frakcją bio a załadunek i rozładunek odpadów odbywa się w tzw. hali manipulacyjnej, bez konieczności otwierania hali budynku. Odpady po pierwszych pięciu tygodniach kompostowania łącznikiem operacyjnym – w odizolowaniu od otoczenia - będą przekazywane do hali dojrzewania kompostu, gdzie spędzą kolejne trzy tygodnie. W miarę potrzeby czas ten będzie mógł być wydłużany. Zastosowany zostanie wielostopniowy proces oczyszczania powietrza - oprócz biofiltra instalacja zostanie wyposażona w płuczki wodne i płuczki chemiczne.
Zaprojektowaniem i budową kompostowni zajmuje się konsorcjum firm: Ekonova, Aquacoms oraz Eko Tech. W I kwartale przyszłego roku mają zostać zakończone próby końcowe instalacji , a cały obiekt zostanie oddany do użytku w II kwartale 2019 roku.