Go to Top

Rekomendacje

Promocja Czystej Produkcji

W gmachu Ministerstwa Środowiska odbyła się konferencja pt. „Czystsza Produkcja i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym”. Była ona poświęcona zapobieganiu zanieczyszczeniom i nadmiernemu zużyciu zasobów przez polskie firmy, jak też gospodarce o obiegu zamkniętym. W wydarzeniu wziął udział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.
Zebrani w trakcie konferencji mogli zapoznać się z przykładowymi działaniami wybranymi spośród projektów zrealizowanych w ramach zakończonej 46. edycji – Akademii Czystszej Produkcji. Przedsiębiorcy prezentowali swoje osiągnięcia proekologiczne. Paneliści podczas dyskusji wskazywali również, że czystsza produkcja jest warunkiem i podstawą dla gospodarki o obiegu zamkniętym.
– Podstawowym celem GOZ jest, aby produkt był jak najbardziej wydajnie produkowany i wykorzystywany, o możliwie najdłuższym cyklu życia. Odpad po nim powinien być zagospodarowany w odpowiedni ekonomicznie i środowiskowo sposób – przypomniał wiceminister Sławomir Mazurek. – Jednym z wyzwań w ramach GOZ jest też dokonanie trwałych zmian w przemyśle na etapie projektowania i produkcji. Dążymy do poprawy potencjału wytwarzanych odpadów w zakresie możliwości ich recyklingu i innych form odzysku. Do tego potrzebne będzie zaangażowanie przedsiębiorców – dodał wiceminister.
Wiceminister Sławomir Mazurek zwrócił także uwagę na fakt, że przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest istotnym elementem stworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, do której Polska, jako kraj z aspiracjami, w pełni dąży.