Go to Top

Rekomendacje

Zmiany w polityce zbierania odpadów w gminach

Wprowadzenie opłaty za składowanie odpadów niesegregowanych, duże zróżnicowanie wysokości opłat za śmieci segregowane i niesegregowane – te i jeszcze inne zmiany rozważa Ministerstwo Środowiska. A wszystko po to, aby Polska była w stanie osiągnąć wymagany przez Unię Europejską 50-procentowy poziom recyklingu.


Takie stanowisko zaprezentował minister środowiska Henryk Kowalczyk w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Zwiększyć recykling ma także nowa, bardziej przyjazna środowisku polityka produkcji opakowań.
– Nie mamy jeszcze recyklingu na poziomie 50 procent oczekiwanego przez UE, ale 28 proc. już osiągnęliśmy i jesteśmy na najlepszej drodze ku uzyskaniu satysfakcjonujących nas wskaźników – mówił minister. – Będziemy podejmowali różne działania, w tym wprowadzenie opłaty za składowanie odpadów niesegregowanych. Chcemy zmienić politykę zbierania odpadów w gminach, by różnicować bardzo mocno opłaty za śmieci segregowane od niesegregowanych – wyjaśnił w „DGP”.
Minister Kowalczyk mówił również o pomyśle wprowadzenia opłat za opakowania, co będzie stanowiło rozszerzenie odpowiedzialności producenta. Jego zdaniem ważną rzeczą jest też polityka produkcji opakowań, by były one w miarę jednorodne.
– Dla przykładu powiem o kartoniku po soku: gdy jest on zrobiony ze sklejonych ze sobą folii i papieru i nie da się ich rozkleić, to jest to odpad nienadający się do recyklingu. Chcemy wprowadzić odpowiedzialność finansową producentów, by zachęcić ich do odbierania wtórnych opakowań bądź możliwości recyklingu – tłumaczył minister.