Go to Top

Rekomendacje

Miliardy na infrastrukturę i ochronę środowiska

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) podpisano umowy o dofinansowanie dla 1.681 projektów na 74,2 mld zł wykorzystując 64,3 procent alokacji. Całkowita wartość tych projektów to ok. 136,2 mld zł – poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Resort poinformował, że 2.586 wniosków o dofinansowanie na 87,4 mld zł przeszło pozytywnie ocenę formalną, z tego 1.752 wnioski na 78,6 mld zł zostały już zatwierdzone (68,1 procent alokacji).


Od początku realizacji programu do Komisji Europejskiej certyfikowano 25,43 mld zł wydatków kwalifikowalnych, z czego wkład UE to 21,6 mld zł (ok. 18,7 procent alokacji). Dotychczasowa refundacja z KE wynosi 19,45 mld zł. Jednocześnie resort przypomina, że wartość środków UE w alokacji w ramach POIiŚ 2014-2020 (z rezerwą wykonania) to 115,3 mld zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest największym źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną. Przeznaczane są także na ochronę zdrowia i kulturę. (km)