Go to Top

Rekomendacje

Prolog targów IFAT

Zbliża się jedna z najważniejszych imprez targowych branży komunalnej – Targi Ochrony Środowiska – Gospodarki Wodą, Ściekami, Odpadami i Surowcami – IFAT 2018.  Targi odbywać się będą w dniach 14‑18 maja 2018 roku, ale dziennikarze z całego świata już teraz mogli poczuć przedsmak tej imprezy.Blisko stu przedstawicieli światowych mediów uczestniczy w IFAT Media Dialog, mając możliwość spotkania z przedstawicielami przeszło stu firm spośród majowych wystawców. Motywem przewodnim jest hasło: „Ekstremalne warunki pogodowe – czy jesteśmy bezradni?”

Bez wątpienia IFAT jest największą w świecie imprezą wystawienniczą branży komunalnej. O jej roli i znaczeniu może świadczyć sukces jaki odniosła poprzednia edycja, która zgromadziła w Monachium ponad 3.000 wystawców, reprezentujących 59 krajów. Impreza cieszyła się także ogromnym zainteresowaniem zwiedzających, których przez monachijskie centrum przewinęło się blisko 140 tysięcy.
Lista chętnych do wzięcia udziału w tegorocznej imprezie została zapełniona już w kwietniu 2017 roku. Najbliższa edycja poświęcona będzie głównie zagadnieniom związanym z czystą wodą pitną, efektywnym recyklingiem i odpowiedzialnym postępowaniem z cennymi zasobami naturalnymi. Nic w tym dziwnego, wszak IFAT to bez wątpienia wiodące targi w branży ekologicznej, w których najbardziej kompleksowo ujęte są wszystkie zagadnienia związane z wodą, środowiskiem, odpadami i ich racjonalnym wykorzystaniem. 
Będzie więc można zobaczyć w Monachium najnowsze rozwiązania ze wszystkich dziedzin związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Będą to produkty i technologie wykorzystywane w gospodarce wodno-ściekowej, niezbędne przy przetwarzaniu odpadów komunalnych i przemysłowych oraz recyklingu surowców wtórnych.
Na targach obszerną ekspozycję stanowić też będą środki transportu przeznaczone do odbioru odpadów, a także technologie i maszyny związane z utrzymaniem dróg i terenów użyteczności publicznej.
Szczegółowa oferta tematyczna targów:

 1. Inżynieria wodna (wydobycie, irygacja, uzdatnianie, kontrola zanieczyszczeń, ochrona itp.)
 2. Budowa zakładów wody, oczyszczalni
 3. Wodociągi i systemy ścieków
 4. Usługi związane z wodą, dystrybucją
 5. Ochrona brzegów, zabezpieczenia przeciw powodziom
 6. Analizy, techniki  laboratoryjne dla wody
 7. Edukacja, badania naukowe, transfer technologii
 8. Gospodarka odpadami i recykling
 9. Pozyskiwanie energii z surowców i odpadów
 10. Czyszczenie, odśnieżanie i utrzymanie dróg
 11. Uzdatnianie gleby, odzyskiwanie terenów skażonych
 12. Ochrona powietrza, usuwanie zanieczyszczeń
 13. Pomiary i kontrola – technologie laboratoryjne, analizy
 14. Usługi związane z recyklingiem
 15. Badania i opracowania naukowe, transfer technologii

Krzysztof Małyszko
Foto: Messe München