Go to Top

Produkt w obiegu - innowacje na POLECO

Już po raz piąty polscy przedsiębiorcy zaprezentowali innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ekologii. Do drugiego etapu konkursu PRODUKT W OBIEGU zakwalifikowano aż 26 produktów wpisujących się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Wystawa prac laureatów odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO w Poznaniu w dniach 13-15 października. Konkurs ma za zadanie wypromować ecodesign, czyli projektowanie ze szczególnym uwzględnieniem wpływu procesu produkcji na środowisko.

– Ecodesign to takie zaprojektowanie procesu produkcji, które pozwoli na zminimalizowanie kosztów, zarówno w wymiarze środowiskowym, jak i społecznym i ekonomicznym, oraz ponowne wykorzystanie produktu po jego recyklingu. Taki system umożliwia pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko. Dbając o oszczędzanie zasobów naturalnych, dbamy również o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń – wyjaśnia Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska. (MTP)