Go to Top

GREEN AREA SHOW – zmiana terminu!

Tegoroczna edycja targów GREEN AREA SHOW będzie mieć nieco inny wymiar i odbędzie się jako Salon towarzyszący targom GARDENIA w dniach 4-6 listopada na terenie wystawowym Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wystawcy stworzą salon maszyn z ekskluzywnymi pokazami w strefie demonstracyjnej VIP. Integracja obu imprez poszerzy zarówno ofertę wystawienniczą, jak i grupę odbiorców GARDENII o profesjonalistów z sektora zieleni miejskiej, pól golfowych czy przedstawicieli centrów i sieci ogrodniczych.

Większe spektrum wystawców w czasie jednej imprezy pozwoli na pełniejszy przegląd branży oraz prezentację premierowej oferty przed liczniejszą publicznością. Rozpiętość tematyczna obejmie projektowanie, utrzymanie i zarządzanie terenami zielonymi zarówno w skali przestrzeni publicznej, jak i prywatnej. Dynamiczne pokazy maszyn i urządzeń odbędą się w harmonogramie godzinowym.