Go to Top

Gdynia podsumowuje Akcję Zima 2020/2021

Otwarcie bazy technicznej Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg (LIZUD) oficjalnie zainaugurowało pierwszy sezon zimowy, w którym Gdynia samodzielnie zajęła się utrzymaniem głównych ciągów komunikacyjnych. Wykorzystała do tego nowoczesną flotę 16 pojazdów specjalnych dostarczonych przez firmę Dobrowolski oraz kadrę wykwalifikowanych pracowników.
– Zdobyliśmy niezwykle cenne i uniktowe doświadczenia. Zmagaliśmy się nie tylko z bardzo wymagającymi warunkami tzw. ciężkiej zimy, ale też niedyspozycją pracowników związaną z pandemią. Finalnie udało się nam zrealizować kilka ważnych założeń. M.in. zredukowaliśmy ponad dwukrotnie średni koszt utrzymania zimowego do poziomu ok. 20 tys. zł/1 km. Koszt naszego modelu komunalnego jest o 30% tańszy niż model oparty na outsourcingu. Przetarliśmy też szlak dla innych samorządów, które z dużym zainteresowaniem przyglądają się naszym rozwiązaniom i bardzo chętnie wizytują bazę techniczną przy ul. Starochwaszczyńskiej – podkreśla Wojciech Folejewski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Więcej informacji o pionierskich doświadczeniach Gdyni można przeczytać w trzecim wydaniu Pośrednika Komunalnego.