Go to Top

Żywiecczyzna z klimatem północnych Włoch?

W jednym ze scenariuszu zmian klimatu w 2100 r. warunki na Żywiecczyznie zbliżą się do północnych Włoch. Średnia roczna temperatura wyniesie ok. 15°C, grubość pokrywy śnieżnej w szczytowych partiach zmniejszy się o 60 cm, zaś przeplatające się susze i powodzie utrudnią odbudowę i zachowanie zasobów wody – to główne wnioski z eksperckiego raportu „Zmiany klimatu a zasoby wody na Żywiecczyźnie”.

Opracowanie, przygotowane na zlecenie Koalicji „Dbamy o wodę”, pokazuje scenariusze zmian klimatu i związane z nimi rekomendowane wspólne działania instytucji, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych. Autorami raportu są naukowcy z firmy Wind Hydro specjalizującej się w analizach hydrologicznych i klimatycznych. To unikalne w skali kraju opracowanie, które całościowo opisuje skutki zmian klimatu oraz rozwoju gospodarczego Żywiecczyzny na jej zasoby wody.