Go to Top

Bezzwrotne dotacje na udział w krajowych targach

Nawet pół miliona złotych mogą dostać przedsiębiorcy na pokrycie kosztów udziału w krajowych imprezach targowych oraz na rozwój eksportu. Z bezzwrotnej dotacji można opłacić koszty powierzchni wystawowej na targach, a także otrzymać zwrot wydatków za opłaty rejestracyjne na udział. Poza tym może ona pokryć koszty: organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, reklamy w mediach targowych, transportu i ubezpieczenia osób oraz eksponatów w związku z udziałem w targach.

Dotację można także wykorzystać na opłaty za udział w seminariach, kongresach i konferencjach o charakterze międzynarodowym. Dotacje są realizowane w latach 2021 – 2022 przez Klaster Logistyczno Transportowy „Północ-Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.
Wymogi otrzmania dotacji to: należy podpisać umowę uczestnictwa w projekcie (przekazania dofinansowania) oraz zadeklarować osiągnięcie określonych wskaźników; firma nie może również przekroczyć pomocy de minimis; firma musi posiadać status Członka Klastra LTPP.