Go to Top

O klimacie i jego zmianach

W sobotę 8 maja rozpoczął się Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie odbywa się on-line i potrwa do soboty 15 maja. Podczas Pikniku Naukowego można zapoznać się z faktami naukowymi, dotyczącymi klimatu i zjawisk odpowiadających za jego zmiany. Organizatorzy nie chcą straszyć i wywoływać przygnębienia, ale przede wszystkim pokazać, że nauka i technika mogą nam pomóc dostosować się do nowych warunków życia i powstrzymać dalsze ocieplanie się klimatu. Poziom prezentowanych treści jest zróżnicowany. Są specjalne prezentacje adresowane do najmłodszych, ale także fachowe opisy budowy i zasad działania różnych rodzajów mierników powietrza.

– Powietrze nie zna granic, dlatego staramy się uświadamiać wszystkim, że smog to problem, który dotyczy każdego z nas. Przygotowaliśmy coś i dla najmłodszych, i dla starszych. Są eksperymenty, filmy i spotkania z ekspertami. Chcemy Was zainspirować do wykonania swoich własnych doświadczeń w domach i zachęcić do działań na rzecz czystego powietrza! – mówi Barbara Leśniczak, kierownik ESA.

Jednym z najważniejszych wyzwań ludzkości jest minimalizacja następstw kryzysu klimatycznego.
Od 200 lat naukowcy badają mechanizmy zmian klimatu. W tym czasie zebrano przygniatające dowody świadczące o tym, że spowodowana działalnością człowieka emisja gazów cieplarnianych jest najważniejszą przyczyną obecnie obserwowanego kryzysu. Od lat 50. XX wieku wybitni naukowcy zwracali uwagę na zagrożenia związane z emisją dwutlenku węgla do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnych. Pierwszy raport na ten temat został sporządzony w 1965 roku i przedstawiony prezydentowi USA Lyndonowi B. Johnsonowi. Od tamtej pory opublikowano setki raportów, opartych na tysiącach publikacji naukowych, w tym szczegółowe analizy Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu pracującego na rzecz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie tylko pokazują one stan wiedzy o klimacie, ale dowodzą konieczności natychmiastowego przeciwdziałania dalszym jego zmianom i adaptacji do zmieniających się warunków życia na naszej planecie.