Go to Top

W trosce o czyste powietrze

Prowadzona od kilku lat przez Fundację PlasticsEurope Polska kampania  „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu. Na monitorach w autobusach, tramwajach i kolejach dojazdowych w różnych regionach Polski emitowany jest krótki animowany spot ilustrujący hasło kampanii. Problem złej jakości powietrza w Polsce jest szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym. Niedawno Polska ponownie stała się „czerwoną wyspą” na mapie Europy pokazującej miasta, w których znacznie przekroczono poziomy dopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza.

Naukowcy i lekarze zgadzają się, że powietrze  zanieczyszczone (zwłaszcza zawieszonymi pyłami mierzonymi jako PM2,5 i PM10) może być przyczyną przedwczesnej śmierci. Na większości terytorium Polski za zanieczyszczenie powietrza odpowiada w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów oraz emisje z domowych palenisk i kotłownii, będące wynikiem spalania złej jakości opału czy odpadów, które w ogóle nie powinny trafiać do pieca.
 
Świadomość negatywnych skutków takich praktyk jest w społeczeństwie ciągle bardzo niska, dlatego Fundacja PlasticsEurope Polska w kolejnej edycji tej kampanii zwraca uwagę na zagrożenia dla zdrowia, jakie stwarza proceder spalania w piecach odpadów, w tym odpadów plastikowych. Na stronie internetowej Fundacji dostępne są do bezpłatnego pobrania materiały graficzne i tekstowe, które każdy może wykorzystać do promowania wiedzy i edukowania na ten temat. Spalając plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym.