Go to Top

Polacy segregują odpady

Resort klimatu opublikował wyniki badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski w 2020 r. Jednym z celów analizy było poznanie opinii na temat gospodarowania odpadami.
Z badania wynika, że ponad jedna trzecia (37 proc. respondentów) dobrze ocenia obecny system gospodarowania odpadami. Oznacza to spadek tego odsetka o 9 punktów procentowych w odniesieniu do 2018 r. Raczej źle lub bardzo źle obecny system oceniło łącznie 57 proc. respondentów, z czego najbardziej krytyczni byli mieszkańcy powyżej 60 lat.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że badani pozytywnie patrzą w przyszłość, ponieważ prawie sześciu na dziesięciu (58%) z nich oceniło, że w ciągu najbliższych 20 lat gospodarowanie odpadami ulegnie poprawie. W tym przypadku wyniki rozkładają się podobnie jak w latach 2013-2018.

Prawie wszyscy badani deklarują, że regularnie segregują odpady (96%), co jest zdecydowanie najwyższym odsetkiem na przestrzeni wszystkich edycji badania. Autorzy raportu wskazują, że najprawdopodobniej wynika to z nowelizacji ustawy, która wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich.

Wśród najczęstszych przyczyn niesegregowania odpadów badani wskazywali, że w okolicy brakuje odpowiednich pojemników (33%) oraz w domu nie ma miejsca na segregowanie odpadów (31%).
Najczęściej segregowanymi od reszty odpadów były: plastik (2020 r.: 97%; 2018: 82%), papier (2020 r.: 91%; 2018 r.: 70%), szkło (2020 r.: 90%; 2018 r.: 81%) oraz odpady organiczne (2020 r.: 79%; 2018 r.: 50%).