Go to Top

Firma przyjazna środowisku

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) przygotowała zupełnie nową inicjatywę w branży chemicznej – TECHCO Forum. Wydarzenie odbyło się w dniach 2-3 grudnia, a wzięło w nim udział ponad 50 ekspertów ze świata administracji unijnej i krajowej, nauki oraz biznesu. Zaprezentowano najważniejsze aktualne tematy, które są istotne nie tylko dla sektora chemicznego. Największym blokiem tematycznym było Forum Ekologiczne Branży Chemicznej. Eksperci omawiali m.in. zagadnienia związane z odpowiedzialnością środowiskową firm, wpływem Europejskiego Zielonego Ładu na polski przemysł chemiczny czy też gospodarką cyrkularną i ochroną wód.

Zdaniem ekspertów w dobie kryzysu klimatycznego firma przyjazna środowisku to organizacja, która oprócz oczywistych wymagań, do których wprowadzenia jest zobligowana prawnie, realizuje szereg działań poza nie wykraczających. Nie mogą to być działania wyrwane z kontekstu, ale muszą to być działania spójne. Wydatki na środowisko są inwestycją w lepszą przyszłość przedsiębiorstwa, bo ekologiczna odpowiedzialność, staje się istotnym czynnikiem decydującym o odniesieniu sukcesu na współczesnym rynku.
Nowe cele UE wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu są bardzo ambitne i znacznie przyspieszają tempo przemian gospodarczych. Przykładowo, Grupa Azoty odpowiadając na wyzwania energetyczne, modernizuje zakładową energetykę. Firma odstąpiła od kolejnej jednostki opartej o węgiel i realizuje innowacyjny projekt. Związany jest on z wykorzystaniem ciepła z instalacji chemicznych i pozwoli na ograniczenie zużycia węgla. 
W ramach realizacji celów klimatycznych, podejmuje ona także działania wnikające 
z gospodarki wodorowej. Grupa Azoty jest producentem wodoru i zamierza uruchomić pierwsze w tej części Europy laboratorium, które będzie badało ten gaz. Już dzisiaj Polska jest potentatem w wykorzystaniu i produkcji wodoru w Europie. Gaz ten jest kluczowy dla wielu gałęzi chemii, sektora rafineryjnego, petrochemii i należy oczekiwać, że jego rola będzie rosła. Wodór będzie „koniem zaprzęgowym” gospodarki. Mówiąc o neutralności klimatycznej, która z jednej strony jest odpowiedzią na pewne potrzeby i oczekiwania, ale również z drugiej strony potencjalnym zagrożeniem, które widzi wiele firm, wodór jest czymś przed czym nie można uciec, to będzie narzędzie rozwiązania wielu problemów.