Go to Top

Pronar „Orłem Innowacji”

Podlaska firma Pronar znalazła się wśród laureatów prestiżowego konkursu „Orzeł Innowacji” organizowanego przez redakcję „Rzeczpospolitej” pod patronatem Ministerstwa Rozwoju. Kapituła plebiscytu wyróżniła Mobilny Rozdrabniacz Szybkoobrotowy Pronar MRS 1.53 jako innowacyjne rozwiązanie wykorzystywane w branży recyklingowej. W przypadku wyróżnionego MRS 1.53 jego wdrożenie poprzedzały liczne badania wykonywane m.in. przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Pronaru. Efektem jest produkt, który pozwala na wydajne przetwarzanie odpadów zielonych, drewna lub odpadów drewnianych przeznaczonych do wytwarzania biomasy lub dodatku do kompostu. Przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów transportu samych odpadów do miejsca przeróbki.


Mobilny – jak sama nazwa wskazuje – charakter wyróżnionego rozdrabniacza pozwala na szybki transport z jednego miejsca pracy na drugie. Z kolei kompatybilność z pozostałymi rozwiązaniami z rodziny recyklingowej Pronaru pozwala wkomponować MRS 1.53 w łatwe do przewożenia linie przetwarzania odpadów, w skład których wchodzić mogą mobilne: przesiewacze i rozdrabniacze wolnoobrotowe oraz przenośniki taśmowe.
MRS 1.53 jest pierwszym szybkoobrotowym rozdrabniaczem w grupie mobilnych maszyn recyklingowych Pronaru. Poza rynkiem krajowym, kilka modeli rozpoczęło już pracę we Francji, Wielkiej Brytanii i państwach Beneluksu. Ogółem, maszyny recyklingowe producenta z Narwi są dziś obecne w kilkudziesięciu krajach świata, w tym również tak odległych jak Korea Płd, Australia, Chiny, Japonia, Meksyk, Chile czy USA. (km)