Go to Top

Od jutra w Poznaniu Poleko/Komtechnika

W tym roku w poznańskich pawilonach 6A oraz 5A będzie można zobaczyć ofertę producentów i dystrybutorów maszyn, urządzeń oraz oprogramowania dla branży gospodarki odpadami, a  w pawilonie 5 także ofertę rozwiązań w zakresie gospodarki komunalnej (m.in. sprzęt komunalny do zagospodarowania oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, letnie i zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie terenów zielonych, lokalny transport zbiorowy, utrzymanie obiektów komunalnych).
Na terenie otwartym odbędą się pokazy maszyn w ruchu
– City Truck Show.
Wśród wystawców targów Komtechnika zaprezentują się m.in. Aebi Schmidt, Anaconda – AR System, BDS Semko, Daimler Benz AG, Eco-Clean , Elte GPS, Fusch Oil Corporation, Impex, Integra Kamiński, Kastell, Kärcher, Pol-Agra, POM Augustów,  PPU OMEGA, PT&Trade, Tech-Kom, Technika 2011 oraz Tezana.

Przygotowano specjalną ścieżkę zwiedzania dla administratorów i zarządców infrastruktury wojskowej, a także osób odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska. Będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami z zakresu rekultywacji terenów powojskowych, produktami i technologiami wspomagającymi zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie materiałów oraz odpadów niebezpiecznych, rozwiązaniami z obszaru ochrony wody, gospodarki ściekowej, technik komunalnych czy infrastruktury wspierającej bezpieczeństwo ekologiczne.