Go to Top

Zbliża się Poleko/Komtechnika

Ofertę wystawców będzie można zobaczyć w pawilonach: 5, 5A, 6A, 8A, 7A oraz 7. Dla ułatwienia zwiedzania targów, ekspozycja została podzielona na branże: rewitalizacja, recykling, energia, energia odnawialna, wiedza, gospodarka odpadami, woda, powietrze, klimat i hałas.

Na targach zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt nowości, wśród których znajdują się również produkty nagrodzone w tegorocznym konkursie Złoty Medal MTP. Charakterystyczną naklejkę „nowość” będzie można zobaczyć na eksponatach wystawionych m.in. przez firmy Agrex-Eco, Arcon Polska, Bergmann Polska, CK Polska, Denios, Biuro Handlowe Janusz Amanowicz, ESE, Galsdon Europe, Kärcher, Magnetix, Mielec-Diesel, Pronar, PT&M Tomasz Bartoszewicz, Spektor, Terberg Matec Polska, Welger Recycling Engineering, Vauche Polska oraz Zakład Przerobu Drewna Skiepko.

Pawilon 6A będzie poświecony recyklingowi. Wypełnią go nowe modele belownic, rębaków bębnowych, rozdrabniaczy do biomasy, prasokontenerów, zagęszczaczy czy separatorów metali nieżelaznych. Uwagę zwiedzających z pewnością przykują dwie nowości, a zarazem produkty nagrodzone Złotym Medalem MTP, tj. samojezdna przerzucarka do pryzm kompostowych Topturn X55 oraz rębak-rozdrabniacz do biomasy Cobra 75 HDI (stoisko firmy Agrex-Eco).

W pawilonie nr 5 znajdzie się m.in. nowy sprzęt do zagospodarowania oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, lokalnego transportu zbiorowego czy utrzymania obiektów komunalnych. Ponadto będą tam wyeksponowane nowe modele przesiewaczy bębnowych, ładowarek kołowych, pojazdy do przewozu biomasy, w tym naczepy z ruchomą podłogą i przyczepy z możliwością przedniego załadunku, systemy ruchomych podłóg dla sortowni oraz różnego rodzaju kontenery i pojemniki (w tym półpodziemne) do zbiórki odpadów zmieszanych i surowców wtórnych. Wśród nowości nie zabraknie specjalistycznych rozwiązań do składowania cieczy zapalnych i substancji niebezpiecznych dla wód, takich jak wanny wychwytowe, magazyny przeciwpożarowe czy kontenery modułowe. Sporą część ekspozycji będą też stanowiły nowe rozwiązania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg, terenów zielonych oraz użyteczności publicznej, głównie w postaci ciągników, pługów do odśnieżania i posypywarek. W tym miejscu znajdą się też produkty „ozłocone”, a mianowicie preparat do usuwania śniegu i lodu - Lodołamacz (Biuro Handlowe Janusz Amanowicz), wielofunkcyjne urządzenie do celów komunalnych MIC 84 firmy Kärcher oraz mobilny przesiewacz bębnowy Pronar MBP 18.47.

Kilku laureatów Złotego Medalu MTP będzie też można zobaczyć na terenie otwartym: myjkę do pojemników na odpady (110-1100 litrów) zamontowaną na podwoziu pojazdu dostawczego (Technika 2011) oraz palnik Uni-Max Perfect o mocy 25kW-1000kW do spalania pellet (Zakład Przerobu Drewna Skiepko).

Więcej informacji o tegorocznej ekspozycji można uzyskać na stronie www.komtechnika.pl

Karol Wójtowicz